LOGIN

Elinstallationer för säker drift

Elektriska installationer i nybyggnationer

Vid nybyggnation kommer vi in i ett tidigt skede och skapar elektriska system byggda för att tillgodose dagens och morgondagens behov anpassat efter tillgång och efterfrågan.

Uppdatering eller utbyggnad av elanläggning

Många fastigheter har idag äldre elanläggningar som begränsar oss. I takt med att allt fler installerar laddstationer har detta blivit tydligare då den tillgängliga effekten inte räcker till för alla behov samtidigt. Med vår expertis kan vi hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna för att framtidssäkra era elanläggningar.

Smarta belysningslösningar

Rätt ljus är viktigt för att människor ska må bra och kunna leverera efter bästa förmåga i en trygg miljö. Vi hjälper er med projektering och installation av all typ av belysning.

Laddstationer för elbilsladdning

Elbilsladdning är idag en grundläggande samhällsfunktion. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda kompletta laddsystem för elbilsladdning, där vi säkerställer att systemet är anpassat efter ert behov och fungerar optimalt. Vi hjälper till med hela processen, från projektering till installation och underhåll.

Telefon: 08-410 908 00
Epost: felanmalan@elsthlm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

© El & Fastighetsdrift Stockholm AB

admin