LOGIN

Vad gör vi? 

Vi erbjuder tjänster inom elinstallationer och brandskydd och har lång erfarenhet av att skapa säkra, trygga och trivsamma miljöer för människor att vistas i. Som en helhetsleverantör tar vi projekten från start till slut och finns tillgängliga om och när behov uppstår.

När ni anlitar oss guidar vi er genom hela projektet. Vi analyserar ert behov och projekterar en lösning utifrån era krav, önskemål och er budget, Sedan utför vi installationen och utbildar vi er kring ert nya system. Vi erbjuder serviceavtal, där vi med regelbundenhet kontrollerar alla system och vid behov anpassar dem efter nya behov eller förändrade yttre krav,

Telefon: 08-410 908 00
Epost: felanmalan@elsthlm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

© El & Fastighetsdrift Stockholm AB

admin